Souhlas se zasíláním newsletteru

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Kostelecké uzeniny a.s. se sídlem č.p. 60, 588 61 Kostelec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835, IČ: 469 00 411 (dále jen „Správce“), aby jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala vaši e-mailovou adresu.

2. Vaše e-mailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních a reklamních sdělení, po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.

3. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu alena.terbrova@ku.cz. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i třetí strany

Akční nabídky do emailu

Zašlete nám Váš email a budete dostavát akční nabídky emailem